Степан Бандера

Український політичний діяч, революціонер, один із ідеологів, практиків і теоретиків українського націоналістичного руху XX століття, голова Проводу ОУН-Б

[[fetch]] files = ["quotes.json"] import random import json with open("quotes.json") as data: json = json.load(data) quotes = json['quotes_list'] old_index = 0 index = random.randint(0, len(quotes)-1) def get_new_quote(): qt_text = Element("qt-text") qt_caption = Element("qt-caption") index = random.randint(0, len(quotes) - 1) qt_text.write(quotes[index]['quote']) qt_caption.write(quotes[index]['source'])

Без власної держави, без визволення, отже і без визвольної боротьби, Україна не може мати ані свободи, ані добробуту, ані якої-небудь тіні демократії.

— «Українська національна революція, а не тільки протирежимний резистанс» (1950)